Přihláška na Fantasy a MtG tábor 2019


Pořadatel: spolek Dreamweavers, IČO: 05721270
Termín tábora: 22. 7. - 4. 8. 2019
Místo konání: tábořiště Kachlička v blízkosti obce Splav, okres Humpolec
Cena: 4400,-Kč / 5400,-Kč (MtG verze)
www.dreamweavers.cz

Storno

Stornovací poplatek: 800,- Kč do jednoho měsíce před zahájením tábora, 1.600,- Kč do 14 dnů před zahájením tábora, 80% do 3 dnů před zahájením tábora. V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora vyloučen. V takovém případě hradí zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu a provozovatel nevrací účastnický poplatek. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností.


Dokumenty potřebné na tábor

Každý účastník odevzdá při odjezdu „Prohlášení zákonných zástupců účastníka letního tábora“, „Zdravotní způsobilost dítěte“ (potvrzenou od praktického lékaře), průkazku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), „Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte“. V případě účastníků ze Slovenska taky souhlas s cestováním dítěte do zahraničí. Bez těchto dokumentů není možno dítě na tábor přijmout!


Prohlášení rodičů
Prohlašuji tímto, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace, týkající se zdravotního stavu dítěte. Případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin.
Ulice, ČP, Město, PSČ
Příklady otázek: Sní všechno a ještě si přijde přidat? Má specifické stravovací návyky? Má nějaké jídlo, které rozhodně nesní? Je vegetarián nebo má speciální diétu? Tohle je prostor pro všechny poznámky ohledně stravování.
Příklady otázek: Má na táboře kamaráda, se kterým chce být v družince? Přijede na tábor s batožinou nadměrných rozměrů? Tohle je prostor na poznámky ohledně organizačních záležitostí.
Příklady otázek: Je to jeho první tábor, nebo první delši pobyt mimo rodinu? Měli bychom něco vědět o psychickém a osobnostním nastavení - například se něčeho bojí, rychle se rozzlobí, nebo potřebuje více prostoru pro sebe? Rozumíme, že jde o citlivé informace, pokud je nechcete sdílet v přihlášce, můžete nás kontaktovat taky telefonicky nebo e-mailem.