Přihláška na Fantasy a MtG tábor 2023


Kapacita tábora je v současnosti již naplněná, po vyplnění přihlášky budete zařazeni na seznam náhradníků.

Pořadatel: spolek Dreamweavers, IČO: 05721270
Termín tábora: 24.7. - 6.8. 2023
Místo konání: tábořiště Kachlička v blízkosti obce Splav, okres Humpolec
Cena: 6900,-Kč (platné při platbě do 31.12. 2022)
www.dreamweavers.cz

Dokumenty potřebné na tábor

Každý účastník odevzdá při odjezdu potvrzení o testování / očkování / prodělané nemoci, „Prohlášení zákonných zástupců účastníka letního tábora“, „Zdravotní způsobilost dítěte“ (potvrzenou od praktického lékaře) nebo "Lékařské potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi" (potvrzenou od praktického lékaře), průkazku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), „Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte“. V případě účastníků ze Slovenska taky souhlas s cestováním dítěte do zahraničí. Bez těchto dokumentů není možno dítě na tábor přijmout!

Dokumenty stáhnete tady.


Prohlášení rodičů
Prohlašuji tímto, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace, týkající se zdravotního stavu dítěte. Případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin.

Stornovací poplatky

Vybavení tábora nakupujeme dle počtu přihlášených účastníků, čím později je teda přihláška zrušena, tím větší náklady tím pro nás vznikají. Storno poplatky proto pokrývají takhle způsobené náklady.

  • při stornu do konce dubna vracíme 100% platby
  • při stornu do konce června vracíme platbu mimo zálohu 3000,-Kč
  • při stornu v červenci vracíme 0% ceny
  • 100% vracíme při nahrazení jiným účastníkem

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora vyloučen. V takovém případě hradí zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu a provozovatel nevrací účastnický poplatek. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností.

Ulice, ČP, Město, PSČ
Na základě této informace budou zakoupeny lístky na společnou dopravu. V případě jakékoliv změny nás proto prosím včas informujte.
Na základě této informace budou zakoupeny lístky na společnou dopravu. V případě jakékoliv změny nás proto prosím včas informujte.
Každý táborový účastník dostane tričko v barvě své družinky.
Napiš kamaráda, který ti o táboře řekl.
Pro zasílání novinek o táboře a pozvánek na akce přes celý rok.
Tohle je prostor pro všechny poznámky ohledně stravování. Příklady otázek: Má specifické stravovací návyky nebo speciální dietu? Je vegetarián? Sní všechno a ještě si přijde přidat? Má nějaké jídlo, které rozhodně nesní?
Tohle je prostor na poznámky ohledně organizačních záležitostí. Příklady otázek: Má na táboře kamaráda, se kterým chce být v družince? Přijede na tábor s batožinou nadměrných rozměrů?
Příklady otázek: Je to jeho první tábor nebo první delší pobyt mimo rodinu? Měli bychom něco vědět - například se něčeho bojí, je velice citlivý, rychle se rozzlobí, nebo potřebuje více prostoru pro sebe? Má stanovenou diagnózu nebo potřebuje individuální přístup? Prosím dejte nám o tom vědět! Zabráníte tak zvýšené zátěži pro nás i pro vaše dítě. Rozumíme, že jde o citlivé informace, pokud je nechcete sdílet v přihlášce, můžete nás kontaktovat taky telefonicky nebo e-mailem.